TBV OFFICE CENTER

Adres:
ul. Witolda Chodźki w Lublinie
Inwestor:
TBV sp. z o.o.
Status:
zrealizowany – zdjęcia wkrótce
Lata realizacji:
2012 – 2014